#AccRB8204 - Ngọc 90 na sv bậc 3

Cập nhật: 24/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 1234

Ruby: 25

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 na sv bậc 3

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: