#AccRB8205 - Rank Tinh Anh IV.

Cập nhật: 24/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 46

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Tinh Anh

Vàng: 2200

Ruby: 20

Quân huy: 5

Nổi bật: Rank Tinh Anh IV.

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/kimlinh.nguyen.2005?ref=bookmarks

SĐT: 0384022083

Zalo: