#AccRB8209 -

Cập nhật: 24/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 75

Rank: Vàng ll

Vàng: 536

Ruby: 131

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0935906542

Zalo: