#AccRB8210 -

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 40

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 867

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hằng

SĐT: 0904222457

Zalo: 0904222457