#AccRB8212 -

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 71

Rank: Vang 4

Vàng: 11000

Ruby: 24

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0338266697

Zalo: 0338266697