#AccRB8214 - 80

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 23

Rank: Bac

Vàng: 10000

Ruby: 39

Quân huy: 0

Nổi bật: 80

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0857612913

Zalo: 0916093228