#AccRB8216 - nick vip

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 61

Trang phục: 68

Bảng ngọc: 26

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: nick vip

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0965653039