#AccRB8219 - tulen tân thần thiên hà - Zephys dung nham

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 46

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: bạc 3

Vàng: 657

Ruby: 97

Quân huy: 0

Nổi bật: tulen tân thần thiên hà - Zephys dung nham

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: ttps://www.facebook.com/profile.php

SĐT: 0589320539

Zalo: