#AccRB8220 - rank BK

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 53

Bậc ngọc: 0

Rank: BK

Vàng: -1

Ruby: 111

Quân huy: 0

Nổi bật: rank BK

Trạng thái: ko co sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook: leo messi

SĐT:

Zalo: