#AccRB8221 - nakarot khiêu chiến, muraz siêu việt, yourn long thần soái,...vv

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 50

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: bạch kim 3

Vàng: 5000

Ruby: 200

Quân huy: 59

Nổi bật: nakarot khiêu chiến, muraz siêu việt, yourn long thần soái,...vv

Trạng thái: liên kết fb

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009929655346

SĐT:

Zalo: