#AccRB8222 - Ngọc90 hayate+ nakroth+ad+ ngộ không. Ngọc 100 xuyên giáp . Ngọc phép chuẩn 80. Ngọc tank 700 máu tối đa

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 46

Trang phục: 47

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao thủ

Vàng: 1508

Ruby: 63

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc90 hayate+ nakroth+ad+ ngộ không. Ngọc 100 xuyên giáp . Ngọc phép chuẩn 80. Ngọc tank 700 máu tối đa

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0375495857

Zalo: 0395885202