#AccRB8223 - Zuka nguyên soái, yoin long thần soái, murad sv, guidur bãi biển

Cập nhật: 25/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 44

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: BẠCH KIM V

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Zuka nguyên soái, yoin long thần soái, murad sv, guidur bãi biển

Trạng thái: Chưa có người mua

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100020819831707

SĐT: 0334347613

Zalo: 0975549652