#AccRB8224 - Can ban cho ae yeu game co 3 da quy 60k Vang 3k+ ruby gia2000k card 1700k qua tk ATM

Cập nhật: 26/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 67

Bảng ngọc: 22

Bậc ngọc: 90

Rank: Tinh Anh

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: 148

Nổi bật: Can ban cho ae yeu game co 3 da quy 60k Vang 3k+ ruby gia2000k card 1700k qua tk ATM

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0933192986

Zalo: 0933192986