#AccRB8227 -

Cập nhật: 26/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 25000

Ruby: 1250

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0986894131

Zalo: