#AccRB533 - Mganga hề cung đình bậc A. Arthur lãnh chúa xương

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng IV

Vàng: 568

Ruby: 15

Quân huy: 0

Nổi bật: Mganga hề cung đình bậc A. Arthur lãnh chúa xương

Trạng thái: Có thông tin đầy đủ

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0935029407

Zalo: 0935029407