#AccRB534 - Ngọc 60 chuẩn murad , có 2 thẻ đổi tên

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng2

Vàng: 10000

Ruby: 336

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 60 chuẩn murad , có 2 thẻ đổi tên

Trạng thái: Hưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/tungvip1234569

SĐT: 0367628171

Zalo: