#AccRB535 - 30

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 30

Rank: bạc

Vàng: 1000

Ruby: 270

Quân huy: 0

Nổi bật: 30

Trạng thái: tốt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: