#AccRB536 - 30

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 54

Rank: bạc|||

Vàng: 1000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: 30

Trạng thái: tốt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: