#AccRB538 - Ngọc 90 chuẩn

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 33

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 18000

Ruby: 1110

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn

Trạng thái: Chưa có thông tin lien kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0964585452

Zalo: