#AccRB539 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 63

Rank: Vang

Vàng: 5

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0924219367

Zalo: 0794260047