#AccRB540 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cuong

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0924219367

Zalo: 0794260047