#AccRB544 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc 2

Vàng: 3684

Ruby: 482

Quân huy: 4

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: