#AccRB545 - ngọc full tóc đán

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 50

Rank: vàng

Vàng: 2765

Ruby: 336

Quân huy: 2

Nổi bật: ngọc full tóc đán

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Quang Dũng

SĐT: 0935572934

Zalo: 0978413397