#AccRB546 - Ngọc 77

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng iv

Vàng: 9121

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 77

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0768896519

Zalo: