#AccRB547 - Ngọc 90 chuẩn tel'annas

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 14000

Ruby: 183

Quân huy: 14

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn tel'annas

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/lanhlung.luong.355

SĐT: 0344155421

Zalo: