#AccRB60 -

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 573

Bậc ngọc: 321

Rank:

Vàng: 1300

Ruby: 150

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: