#AccRB554 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 86

Rank: Đồng I

Vàng: 6236

Ruby: 142

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: prochannel249@gmail.com

SĐT:

Zalo: