#AccRB557 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng

Vàng: 8978

Ruby: 191

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0707327556

Zalo: