#AccRB558 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 62

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao Thủ

Vàng: 19233

Ruby: 2003

Quân huy: 100

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0379382764

Zalo: