#AccRB559 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 5484

Ruby: 600

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: