#AccRB8561 -

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 2

Rank: vàng

Vàng: 1

Ruby: 228

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: đã liên kết sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0568087063

Zalo: