#AccRB8562 - Tỉ lệ thắng 80%

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 44

Rank: Kim cương

Vàng: 1386

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật: Tỉ lệ thắng 80%

Trạng thái: Acc trắng thông tin 100%

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011349272568

SĐT: 0976785713

Zalo: 0976785713