#AccRB8564 - Airi quái xế , Alice xứ sở thần tiên

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 70

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạch kim

Vàng: 3000

Ruby: 2000

Quân huy: 0

Nổi bật: Airi quái xế , Alice xứ sở thần tiên

Trạng thái: Liên kết sdt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: