#AccRB61 - 32

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 61

Bậc ngọc: 2

Rank: Bac

Vàng: 2787

Ruby: 142

Quân huy: 0

Nổi bật: 32

Trạng thái: Vui

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01665329347

Zalo: 01665329347