#AccRB561 - Ngọc 90

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 3

Rank: Bach kim

Vàng: 1700

Ruby: 78

Quân huy: 4

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0359836107

Zalo: 0359836107