#AccRB8568 - Nakroth Khiêu Chiến, 27 trang phục,

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 38

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Nakroth Khiêu Chiến, 27 trang phục,

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0334641619

Zalo: