#AccRB8570 - nak bậc 1 lữ bố âm phủ...

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: vàng3

Vàng: 1000

Ruby: 44

Quân huy: 1

Nổi bật: nak bậc 1 lữ bố âm phủ...

Trạng thái: trằng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook: Cơ Văn

SĐT:

Zalo: