#AccRB8572 - Sáu bảng ngọc 90

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 52

Trang phục: 58

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim

Vàng: 12000

Ruby: 120

Quân huy: 0

Nổi bật: Sáu bảng ngọc 90

Trạng thái: Ranh Bạch Kim 3

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100021990954193

SĐT: 0868195808

Zalo: