#AccRB8576 - có trang phục Triệu Vân CHIẾN TƯỚNG MÙA ĐÔNG. Tỉ lệ thắng lên đến 80% bậc S

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao Thủ

Vàng: 3249

Ruby: 68

Quân huy: 0

Nổi bật: có trang phục Triệu Vân CHIẾN TƯỚNG MÙA ĐÔNG. Tỉ lệ thắng lên đến 80% bậc S

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0394346439

Zalo: 0394346439