#AccRB8577 - Ngọc 90 ..3 bảng ... Nk ...Ad...Phép. 10thẻ đổi tên

Cập nhật: 10/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 61

Trang phục: 59

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cuong

Vàng: 3000

Ruby: 26

Quân huy: 3

Nổi bật: Ngọc 90 ..3 bảng ... Nk ...Ad...Phép. 10thẻ đổi tên

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tèo em

SĐT: 0969348060

Zalo: