#AccRB8578 - Có mura siêu viet, và omen quy nguyệt tướng

Cập nhật: 11/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 83

Rank: Bạc kim

Vàng: 1800

Ruby: 117

Quân huy: 0

Nổi bật: Có mura siêu viet, và omen quy nguyệt tướng

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Dangquockiet9@gmail.com

SĐT: 0398498137

Zalo: 01669308215