#AccRB8581 - ngọc chuẩn

Cập nhật: 11/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc chuẩn

Trạng thái: thong trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0984737965

Zalo: