#AccRB8583 -

Cập nhật: 11/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 51

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Tinh anh 3

Vàng: 12

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: nick nhiều trang phục hiếm bảng ngọc chuẩn

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100029371090325

SĐT: 0965671583

Zalo: 0965671583