#AccRB8584 - Ngọc ngộ không 90. Ngọc Lauriel 81

Cập nhật: 11/07/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Tinh Anh III

Vàng: 500

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc ngộ không 90. Ngọc Lauriel 81

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: trongkhang01042004@gmail.com

SĐT: 0378599104

Zalo: