#AccRB565 - Quillen, natalya quý cô thủy tề

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 71

Bậc ngọc: 2

Rank: đồng lll

Vàng: 8943

Ruby: 152

Quân huy: 0

Nổi bật: Quillen, natalya quý cô thủy tề

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0583547046

Zalo: