#AccRB566 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 56

Rank: Đồng

Vàng: 4

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Http/facebook.com

SĐT: 0358633781

Zalo: