#AccRB567 - Ngọc 72 phép, liliana, tel'anas, raz, elsu, anette,...

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 72

Rank: Bạc

Vàng: 4000

Ruby: 1230

Quân huy: 5

Nổi bật: Ngọc 72 phép, liliana, tel'anas, raz, elsu, anette,...

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100029540003395

SĐT:

Zalo: