#AccRB570 - Acc rẻ tiền

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: -1

Rank: Vàng 4

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Acc rẻ tiền

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Gob.10

SĐT: 0392463601

Zalo: K xài