#AccRB62 - Ngọc 60, rank vàng 3

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng

Vàng: 6000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 60, rank vàng 3

Trạng thái: Trắng all thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027782057853

SĐT:

Zalo: