#AccRB571 -

Cập nhật: 09/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch kim I

Vàng: 0

Ruby: 100

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Bất cần đời

SĐT:

Zalo: